Allanah jongMevr. Alllanah, is op 22 juni 1944 geboren in Hull. Hoewel ze het levenslicht zag in Engeland is ze van Schotse origine. Samen met haar ouders kwam ze op tweejarige leeftijd aan in België. Een jaartje later trad ze toe tot de balletschool Rose D'lvry in Oostende.

Onderstaande biografie nemen we integraal over uit de brochure "25 JAAR BALLETSCHOOL ROSE D'IVRY", geschreven door de Heer Werner Rabau, echtgenoot van Rose d'lvry, regent, regisseur en tekstschrijver.

"Allanah Weranga": 25 jaar opleiding.

Vergroeid met de school. Deze uitdrukking is misschien nog nooit zo goed van toepassing geweest als op Allanah Weranga. Ze was vijf jaar oud toen ze haar intrede deed in de pas opgerichte Dansstudio Rose d'lvry. En reeds bij de eerste openluchtopvoering ( 1950) zien we haar als kleine soliste op de voorgrond treden en het hart van de toeschouwers stelen door de ernst waarmee ze de opgelegde passen en figuren uitvoert.

Die ernst is trouwens altijd een hoofdkenmerk van haar balletdansen gebleven, om niet te zeggen'een gebrek' .Want meer dan eens bracht zij haar leermeesteres tot wanhoop omdat zij pertinent weigerde de glimlach op haar gezicht te toveren die aan de melomaan de indruk moet geven dat alles op scene moeiteloos verloopt. Wat pijn deed en concentratie vergde, mocht ook zo door het publiek ervaren worden, dacht zij wellicht. Zij, in ieder geval, schuwde de inspanning niet. Jaar na jaar volgde zij met een bewonderenswaardige stiptheid en een niet aflatend enthousiasme de lessen de repetities. Steeds wist zij zich op de voorgrond te werken door de accuratesse waarmee zij de techniek assimileerde, en wellicht meer nog door de overtuiging en bezieling waarmee zij het eigen ballet-beleven over het voetlicht liet komen. I Dat zij het niet op een presenteerblaadje aangeboden kreeg, kunnen we reeds opmaken uit volgende kritische beschouwing van R. Oppitz in 'Le Courrier du Littoral' van 1.9.1956: '... Allanah Weranga qui a, elle, le véritable physique de la danseuse mais n'est pas 'placée' et a tout à apprendre ... au pont de vue 'professionnel"Vaak echter overcompenseren inzet en volharding wat de natuur je onthouden heeft, en brengen precies deze elementen het veel verder dan diegenen die het allemaal maar voor het rapen haddden. Zo ook hier. Bijna onopgemerkt schuift Allanah op naar de solisten-rol in de school, maakt samen met haar leermeesteres alle creaties en op- voeringen mee.

Allanah puber

En als in 1962 de plaats van eerste assistente vrijkomt, is het met een vanzelfsprekend vertrouwen dat Rose d'lvry de pupil neemt waarop zij al die jaren lang haar eigen danstalent en opleidingstechniek heeft kunnen overenten. Het begint met enkele uren, schakelt al spoedig over naar een vast lessenrooster, en eindigt met de alleen-verantwoordelijkheid over enkele autonome nevenafdelingen als de Balletschoolook buiten de stadsgrenzen gaat uitzwermen. Zo kennen de leerlingen en de ouders anno '75 'Juffrouw Allanah' als vaste lesgeefster van de kleuter- en lagere afdeling te Oostende, en van de volledige secties te Nieuwpoort en te leper. Doch balletklassen onder handen krijgen leidt ook onvermijdelijk tot choreograferen. Op een open-klas-dag wil men de ouders iets laten zien; de school (of sectie) wil ook wel eens naar buiten treden; of het is de stad die op het leerlingenpotentieel beroep doet in het kader van allerhande toeristische en culturele manifestaties. Zo moest ook Allanah Weranga zich noodgedwongen aan het aanleren van balletnummers zetten, En daar vooral merkt ze wat een enorme steun ze heeft aan het 'métier' dat ze van haar leermeesteres heeft overgeërfd. Het rijk geschakeerde repertoire van eigen ervaringen, samen met een zeer precies aanvoelen van ritmiek, stellen haar in staat ook de leerlingen die haar toevertrouwd werden die nauwkeurige afwerking en de scenische présence mee te geven die altijd haar eigen troeven geweest zijn. In 25 jaar volgehouden zelftucht is ook zij opgeklommen van volgzaam 'ratje' tot verantwoordingsbewuste ballet-lerares."

 

Dhr.Rabau. 


Allanah oud

In 1975 ontving Mevr. Allanah  het stadsschild van Oostende uit handen van toenmalig burgemeester Jan Piers. Dit als blijk van waardering voor haar 25- jarige verknochtheid aan de balletschool Rose d'lvry.In 1976 verwierf Mevr. Allanah het eigendom van de balletschool in Nieuwpoort. In 1983 richtte ze de afdeling in Veurne op en nam ze de bestaande balletschool in Koksijde over.

In 1984 werd ze ook aangezocht als lesgeefster voor een nieuwopgerichte balletschool te Koekelare en in 1985 te Diksmuide.

Balletonderricht geven in zes verschillende locaties, van de alterkleinsten tot en met de volwassenen, is duidelijk geen sinecure en zelfs een werkpaard als Mevr. Allanah diende noodgedwongen wat gas terug te nemen. Daarom besloot zijn in 1987 de afdeling leper (nog steeds onderafdeling van de balletschool Rose d'Ivry) met spijt in het het hart te verlaten om zich met nog meer vastberadenheid aan haar resterende scholen en afdelingen te wijden. In 1990 werd Allanah door het Ieperse stadsbestuur bedacht met de Stadsmedaille voor haar 25-jarig medewerking aan het Iepers Operettegezelschap. Ook nu werkt Mevr. Allanah nog steeds nauw samen met de balletschool Rose d'lvry , welke nu onder leiding staat van Carla Rabau, Rose's dochter.Het 'métier' welke Allanah van haar leermeesteres heeft overgeërfd en haar nooit aflatende bezieling voor het ballet tracht zij op haar beurt op haar leerlingen door te geven. En met succes. Het enthousiame waarmee praktisch alle leerlingen elke dag van hun vakantie meerdere uren opofferen om te komen repeteren zijn daar een levend bewijs van. Alle optredens en recitals die daar resultaat van zijn, zijn getuigen van Mevr. Allanah haar kunnen!